Repetitie Het Ameezing Koor

Het Ameezing koor is een vrolijk en enthousiast vrouwenkoor.

Repeteren doen wij voor de pauze heel serieus, maar met veel plezier. Na de pauze zingen wij zoals we optreden. Er wordt in het Nederlands en Engels gezongen.

De muziek is van vroeger tot nu. Sommige liedjes worden twee- of driestemmig ingestudeerd. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Ruwald Diderich.

Kom gerust een keertje langs!